Otwarte warsztaty Use of Force - techniki interwencji

Zapraszamy na warsztaty Use of Force – programu technik i taktyki interwencji prowadzonych przez instruktorów Saario Academy. Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników ochrony, służb mundurowych, ale również dla wszystkich zainteresowanych, chcących zgłębić swoją wiedzę w tym temacie.

Program warsztatów:
➡ techniki obrony przed typowymi atakami w trakcie interwencji: szarpanie za ubranie, ciosy na głowę
➡ techniki obezwładniania i użycia kajdanek z obszukaniem osoby
➡ taktyka sprawdzania zagrożonych pomieszczeń – współdziałanie w różnych sytuacjach taktycznych

Szczegóły wydarzenia:
Termin: 28 września 2019 r. w godz. 11.00 – 16.00

Miejsce: Obiekty szkoleniowe w Hali Technik Interwencji Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ul. Zegrzyńska 121 (sala treningowa z matą, korytarz taktyczny).

Kadra: Instruktorzy Saario Academy – koordynacja Tomasz Maczuga

Koszt:
100 zł – do dnia 20 września 2019 r.
150 zł – po ww. terminie

Zgłoszenia i informacje: info@defendo.pl lub info@krvmg.pl

Informacje merytoryczne i organizacja szkolenia: Tomasz Maczuga tel. 694-675-394

Dla zainteresowanych przedpłata gotówką w klubie Fighter’s Fitness lub przelewem na konto współorganizatora:
Legionowskie Towarzystwo Sportowe, ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo, nr konta: 98 2490 0005 0000 4500 5512 1580, tytułem: „Otwarte warsztaty Use of Force”.