SZKOLENIA FIRMOWE

Oferujemy szkolenia zarówno integracyjne, jak i sytuacyjne, w zależności od potrzeb klientów. Ich charakter, czas trwania oraz intensywność są uzależnione od rodzaju wymaganego scenariusza. Szkolenia są przeznaczone dla żłobków, przedszkoli, szkół, firm, grup i korporacji. Możemy także przeprowadzić szkolenie dla pracowników wszystkich służb mundurowych, policji, wojska, straży granicznej, służby więziennej oraz innych.

 

Przykładowe sytuacje szkoleniowe:

 • podstawy samoobrony
 • cykliczne treningi tylko dla pracowników firmy
 • active shooter/active killer
 • zagrożenie terrorystyczne/wzięcie zakładników
 • agresywny rodzic w przedszkolu/szkole
 • agresywny klient
 • napad i rabunek
 • konwojowanie
 • ochrona VIP-a


 Zalety udziału pracowników w szkoleniu:

 • integracja grupy i zbudowanie wzajemnego zaufania wśród uczestników
 • poprawa poczucia bezpieczeństwa
 • wiara we własne siły i możliwości
 • podejmowanie szybkich i właściwych decyzji pod wpływem stresu
 • nauka komunikacji w stresie